Categorii

Reviste

Partener documentare

Condiții de utilizare

Prezentul document, denumit generic Termeni și Condiții, reprezintă un acord, cu titlu de contract încheiat prin mijloace electronice (în sensul Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic și O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii) între Editura Rosetti și dumneavoastră, beneficiar al serviciilor oferite prin intermediului acestui site, reglementând utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor site-ului. Conținutul și serviciile (prezentate în secțiunea Descrierea serviciilor) vă sunt oferite condiționat, prin acceptarea condițiilor de utilizare descrise în prezentul acord de către dumneavoastră și, de aceea, dacă intenționați să nu respectați termenii și condițiile propuse de Editura Rosetti, vă rugăm nu folosiți acest site. Editura Rosetti își rezervă dreptul de a modifica în orice moment și/sau de a întrerupe temporar sau permanent serviciile puse la dispoziție, fără o notificare prealabilă, fără explicații și fără ca dumneavoastră să puteți pretinde despăgubiri de orice fel, de orice natură, pentru aceste motive.

De aceea, vă reamintim să citiți periodic acest acord, deoarece compania noastră are dreptul de a revizui, modifica, adăuga sau șterge unele condiții, în limitele legii, în orice moment, în funcție de decizia conducerii companiei noastre. Din momentul schimbării conținutului, prin utilizarea în continuare a site-ului de către dumneavoastră, se înțelege acceptarea automată a modificărilor aduse.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul site-ului editurarosetti.ro, se oferă utilizatorilor de Internet posibilitatea informării asupra formatului editorial și achiziționarea cărților publicate de editura Rosetti.Prețurile produselor vor putea fi actualizate/modificare în orice moment, iar această actualizare/modificare va înlocui orice preț anterior. Comenzii dvs. i se vor aplica prețurile de la momentul plasării efective a comenzii.

Toate serviciile sunt subiectul acestui acord. Alte servicii ce vor fi implementate în timp în cadrul site-ului, inclusiv serviciile gratuite, sunt supuse acelorași condiții.

Conținutul site-ului

Toate serviciile oferite de editurarosetti.ro, pot fi utilizate numai în scopuri legale. În cazul nerespectării prezentului regulament/acord, sunteți direct răspunzător pentru încălcarea oricăror drepturi ale persoanelor, Editura Rosetti, fiind exonerată de orice răspundere.

Confidențialitate

Datele cu caracter personal introduse de utilizatori în rubricile site-ului sunt confidențiale, ele nefiind accesibile niciunei persoane fizice sau juridice, cu excepția persoanelor fizice sau juridice desemnate contractual de către Editura Rosetti sau în cazul solicitării exprese, de către organe abilitate, în baza legilor în vigoare, a datelor personale ale utilizatorilor sau activitățile pe care aceștia le-au desfășurat prin intermediul site-ului. Informațiile despre utilizatori pot fi folosite în scopul prestării serviciilor comandate și a serviciilor asociate, cum ar fi:

- înregistrarea și preluarea comenzilor la cererea clienților;

- operațiunea de plată - (modalitatea de plată, facturare);

- soluționarea eventualelor reclamații făcute de către clienți;

- contactarea clienților în scopul verificării procesului de livrare în bune condiții și la timp a comenzilor;

- realizarea studiilor de piață, statistici, în vederea adaptării sistemului pentru nevoile clienților.

Tipuri de date colectate

În timpul procesului de înregistrare vă rugăm să ne furnizați o serie de date elementare de identificare. Aceste date sunt colectate numai în scopul pentru care v-ați dat consimțământul expres și neechivoc. Datele de identificare precum: nume, prenume, adresa de e-mail, nume companie, date de identificare companie, cont bancă, tel. firmă, e-mail firmă, adresa site, vor fi prelucrate numai în scopurile prezentate aici și numai cu acordul dumneavoastră Utilizatorul este singura persoană responsabilă pentru completarea parțială, greșită sau voit incorectă a datelor solicitate.

Sursa din care sunt colectate datele

Persoana fizică (peste 18 ani) sau juridică (personal sau prin reprezentant), care introduce în mod voluntar și în permanentă cunoștință de cauză, datele solicitate. Operațiunile prin care se realizează prelucrarea datelor sunt: colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, ștergerea sau distrugerea.

Folosire neautorizată

Reprezintă orice acțiuni de folosire și/sau trecere neautorizată peste serviciul de autentificare sau orice alt serviciu de securitate al oricărei rețele, web server, server sau cont de utilizator.

Obligații editurarosetti.ro

Editura Rosetti, în calitatea sa de deținător exclusiv al acestui site și al întregului său conținut și ca furnizor al serviciilor disponibile Utilizatorului, prin intermediul acestui site, se obligă:

- Să furnizeze, la cerere, orice serviciu și produs disponibil pe site, în limita posibilităților sale tehnice și comerciale;

- Să acorde parola de acces fiecărui utilizator în măsura în care acesta se declară de acord cu condițiile și termenii prezentei Convenții on-line;

- Să îmbunătățească continuu calitățile, caracteristicile tehnice ale site-ului și ale serviciilor și produselor disponibile prin intermediul prezentului site;

- Să respecte confidențialitatea datelor în conformitate cu prevederile secțiunii Confidențialitate din prezentul acord.

Obligațiile Utilizatorului

Utilizatorul se obligă să furnizeze informații reale, exacte, complete și actualizate, necesare pentru întocmirea facturii și livrarea comenzii în bune condiții.

Utilizatorul declară că va folosi serviciile furnizate prin intermediul acestui site, numai în interesul său și conform dispozițiilor legale, se va abține de la orice acțiuni, evenimente, fapte de natură a prejudicia Editura Rosetti, cum ar fi:

- Nu va copia, reproduce reprezentări grafice, mărci ale produselor obținute prin acest site, nu va permite niciunui terț să folosească în numele său sau să divulge parola sa de acces, să transmită materiale defăimătoare, obscene, agresive, politice, amenințătoare;

- Va folosi mesageria numai în scopul transmiterii de date, comenzi, întrebări referitoare la serviciile prezentate. Obligațiile Utilizatorului stipulate în prezentul paragraf se completează cu obligațiile prevăzute în tot conținutul acestui acord/regulament.

Proprietate intelectuală

Conținutul de orice natură al acestui site, aflat în administrarea Editurii Rosetti, este declarat proprietate exclusivă și necondiționată a Editurii Rosetti și este protejat de legislația în vigoare privind drepturile proprietății intelectuale. Copierea, reproducerea, expunerea și difuzarea, în formă parțială sau totală, fără autorizarea proprietarului, este strict interzisă.

Nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală a Editurii Rosetti, se pedepsește conform legislației în vigoare.

© Editura Rosetti 2011-2024 Informații