Categorii

Filtre

Reviste

Partener documentare

Evelina OPRINA

Experiență profesională:

- 7 ianuarie 2017: membru în Consiliul Superior al Magistraturii;

- 2014-prezent: profesor universitar la Facultatea de Științe Juridice și Administrative din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București, la disciplina Drept procesual civil și la Masteratul „Carieră Judiciară” din cadrul aceleiași universități, la disciplina Drept execuțional civil;

- 2013-6 ianuarie 2017: judecător, Președinte Tribunalul Ilfov;

- 2011-2013: judecător, Președinte Secția civilă, Tribunalul Ilfov;

- 2010-2011: judecător, Tribunalul București, Secția a V-a civilă;

- 2004-2010: judecător, Judecătoria Sectorului 6 București;

- 1998-2014: preparator universitar, asistent universitar, lector universitar dr., conferențiar universitar dr. la Facultatea de Științe Juridice și Administrative din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București, la disciplina Drept procesual civil.

Educație:

- 2007: absolvent al modulului de psihopedagogie și metodică, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din București;

- 2004: doctor în drept, Facultatea de Drept a Universității din București;

- 1997: licență în drept, Facultatea de Drept a Universității din București.

Activități

- coordonator al Colecției „Noul Cod de procedură civilă”, editată de Editura Universul Juridic;

- membru în Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă;

- membru în comisii de doctorat și în comisii de ocupare a posturilor didactice din învățământul superior.

Publicații:

- Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, vol. 2 (în coautorat), coordonatori E. Oprina, V. Bozeșan, Ed. Universul Juridic, București, 2017;

- Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, vol. 1 (în coautorat), coordonatori E. Oprina, V. Bozeșan, Ed. Universul Juridic, București, 2016;

- Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat. Vol. II – art. 527-1.134 (în coautorat), coordonatori V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Ed. Universul Juridic, București, 2016;

- Minispețe – Drept procesual civil (coordonator), Ed. Solomon, București, 2016;

- Legea nr. 138/2014 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. Modificările aduse executării silite. Comentarii pe articole. Modele orientative de acte (în coautorat), Ed. Universul Juridic, București, 2015;

- Tratat teoretic și practic de executare silită, vol. I și II (în coautorat), Ed. Universul Juridic, București, 2013;

- Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. III. Art. 1650-2664. Contracte speciale. Privilegii și garanții. Prescripția extinctivă. Drept internațional privat (în coautorat), Ed. Hamangiu, București, 2012;

- Executarea silită în procesul civil, Ed. Universul Juridic, București, 2007, 2008, 2009, 2011;

- Instituții de drept procesual civil, vol. I și II, Ed. Universul Juridic, București, 2010;

- Participanții la procesul civil, Ed. Rosetti, București, 2005;

- Drept procesual civil – Culegere de spețe pentru seminarii și examene (în coautorat), Grupul Editorial Național – Editura pentru Științe Naționale, București, 2003;

- îngrijire și adnotare Codul de procedură civilă, Ed. Rosetti Internațional, București, 2011, 2013, 2015 – 2018;

- alte articole, studii, note, comentarii, în diverse reviste de specialitate juridică.

Premii:

- premiul „Istrate Micescu” pentru lucrarea „Participanții la procesul civil”, acordat de Uniunea Juriștilor din România, 2005;

- premiul „Savelly Zilberstein” pentru cel mai bun studiu publicat în Revista Română de Executare Silită, 2011;

- premiul „I. L. Georgescu” pentru lucrarea „Tratat teoretic și practic de executare silită”, acordat de Uniunea Juriștilor din România, 2013;

- premiul „Mihail Eliescu” pentru lucrarea „Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat. Vol. II – art. 527-1.134”, 2016.

Publicații ale autorului [18 produse]

Sortează după:
Afișează:
© Editura Rosetti 2011-2024 Informații