AutentificareÎnregistrare

Categorii

Reviste

Partener documentare

Evelina OPRINA

• Experienţă profesională:

- 7 ianuarie 2017: membru în Consiliul Superior al Magistraturii;

- 2014-prezent: profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, la disciplina Drept procesual civil şi la Masteratul „Carieră Judiciară” din cadrul aceleiaşi universităţi, la disciplina Drept execuţional civil;

- 2013-6 ianuarie 2017: judecător, Preşedinte Tribunalul Ilfov;

- 2011-2013: judecător, Preşedinte Secţia civilă, Tribunalul Ilfov;

- 2010-2011: judecător, Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă;

- 2004-2010: judecător, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti;

- 1998-2014: preparator universitar, asistent universitar, lector universitar dr., conferenţiar universitar dr. la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, la disciplina Drept procesual civil.

• Educaţie:

- 2007: absolvent al modulului de psihopedagogie şi metodică, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti;

- 2004: doctor în drept, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti;

- 1997: licenţă în drept, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti.

• Activităţi

- coordonator al Colecţiei „Noul Cod de procedură civilă”, editată de Editura Universul Juridic;

- membru în Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă;

- membru în comisii de doctorat şi în comisii de ocupare a posturilor didactice din învăţământul superior.

• Publicaţii:

Executarea silită. Dificultăţi şi soluţii practice, vol. 2 (în coautorat), coordonatori E. Oprina, V. Bozeşan, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017;

Executarea silită. Dificultăţi şi soluţii practice, vol. 1 (în coautorat), coordonatori E. Oprina, V. Bozeşan, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;

Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat. Vol. II – art. 527-1.134 (în coautorat), coordonatori V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;

Minispeţe – Drept procesual civil (coordonator), Ed. Solomon, Bucureşti, 2016;

Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă. Modificările aduse executării silite. Comentarii pe articole. Modele orientative de acte (în coautorat), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015;

Tratat teoretic şi practic de executare silită, vol. I şi II (în coautorat), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;

Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă. Vol. III. Art. 1650-2664. Contracte speciale. Privilegii şi garanţii. Prescripţia extinctivă. Drept internaţional privat (în coautorat), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012;

Executarea silită în procesul civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, 2008, 2009, 2011;

Instituţii de drept procesual civil, vol. I şi II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010;

Participanţii la procesul civil, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2005;

Drept procesual civil – Culegere de speţe pentru seminarii şi examene (în coautorat), Grupul Editorial Naţional – Editura pentru Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2003;

îngrijire şi adnotare Codul de procedură civilă, Ed. Rosetti Internaţional, Bucureşti, 2011, 2013, 2015 – 2018;

- alte articole, studii, note, comentarii, în diverse reviste de specialitate juridică.

• Premii:

- premiul „Istrate Micescu” pentru lucrarea „Participanţii la procesul civil”, acordat de Uniunea Juriştilor din România, 2005;

- premiul „Savelly Zilberstein” pentru cel mai bun studiu publicat în Revista Română de Executare Silită, 2011;

- premiul „I. L. Georgescu” pentru lucrarea „Tratat teoretic şi practic de executare silită”, acordat de Uniunea Juriştilor din România, 2013;

- premiul „Mihail Eliescu” pentru lucrarea „Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat. Vol. II – art. 527-1.134”, 2016.  

Publicații ale autorului