AutentificareÎnregistrare

Categorii

Reviste

Partener documentare

Petruț CIOBANU

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti promoţia 1998, cursuri postuniversitare în domeniul Ştiinţelor Penale, specializarea Criminalistică, promoţia 1998-1999, iar în ianuarie 2011 a susţinut teza de doctorat intitulată “Metodologia investigaţiei criminalistice a infracţiunilor din domeniul finaciar-bancar”.

Este conferenţiar universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucuresti, Departamentul Drept Penal şi avocat, membru al Baroului Bucureşti şi al Uniunii Naţionale a Barourilor din Romania, titular al Cabinetului de Avocat ”Dr.Petruţ Ciobanu”.

În prezent, este consilier al Baroului Bucureşti şi consilier al Uniunii Naţionale a Barourilor din Romania, lector la disciplinele drept penal şi drept procesual penal, responsabil cu pregătirea continuă în domeniul dreptului public, în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, membru în Comisia de elaborare a subiectelor pentru examenul de admitere şi definitivare în profesia de avocat.

Este membru în Colegiul de conducere al Centrului de Cercetare în Domeniul Ştiinţelor Penale din cadrul Facultăţii de Drept, Universtatea din Bucureşti, membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale, membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România, membru în cadrul reţelei europene de avocaţi PenalNet.

A participat la numeroase conferinţe în domeniul criminalisticii, dreptului penal, dreptului procesual penal la nivel naţional şi internaţional.

Autor de articole, studii, lucrări publicate în reviste de specialitate şi volume ale unor conferinţe.

Publicații ale autorului